Select Page

News and Events

What’s happening

Toronto Lietuvių Namų darbai ir planai ateičiai

Teksto šaltinis: Tėviškės Žiburiai

Balandžio 21 dieną vykusiame Toronto Lietuvių Namų organizacijos metiniame susirinkime buvo aptarti praėjusių metų veiklos rezultatai ir ateities planai. Pagrindinį pranešimą perskaitė Lietuvių Namų valdybos pirmininkas G.Šližauskas, jį papildė komitetų vadovai, iždininkas ir revizijos komiteto pirmininkas.

Kaip ir daugeliui lietuviškų organizacijų, taip ir Lietuvių Namams praėję koronaviruso pandemijos metai buvo nelengvi. Dėl karantino draudimų buvo sustabdyta salių nuoma, prarasti pelningi užsakymai. Lietuvių Namų finansinę padėtį pataisė du pelningi valstybiniai užsakymai: tai federacinės ir provincijos vyriausybių Lietuvių Namų patalpų nuoma rvykusių rinkimų poreikiams. Taip pat žinomai restoranų kompanijai Capone išnuomuotas baras “Lokys” irgi dirba jau nenuostolingai. Todėl jau šiek tiek atsigaudama nuo pandemijos sukeltų sunkumų, Lietuvių Namų valdyba svarsto labai konkrečius ateities planus.

Praėjusių Lietuvių Namų narių susirinkimų ir buvusių aptarimų metu buvo išklausyta nemažai pasiūlymų, kaip atnaujinti Lietuvių Namus – vieną iš seniausių lietuviškų institucijų Toronte, kuri savo veikla prisidėjo prie daugelio lietuvių bendruomenei svarbių darbų. Galima paminėti tik keletą: tai labai sėkmingas “Paramos” kredito kooperatyvas, lietuvių pensininkų “Vilniaus rūmai”. Be Lietuvių Namų nebūtų ir “Labdaros” slaugos namų, kurie neseniai paminėjo veiklos 20-metį. Kasmet teikiama finansine parama įvairioms visuomeninėms lietuvių organizacijoms. Bet dabartinio Lietuvių Namų pastato ir kitų turimų gyvenamųjų namų būklė kelia daug rūpesčių, reikalauja nuolatinio remonto išlaidų. Todel po ilgų svarstymų ir aptarimų Lietuvių Namų narių susirinkime buvo pristatytas siūlomas projektas, susirinkimo dalyviai šiam planui pritarė. Lietuvių Namų būsimo atnaujinimo projektą pristatė Vaidila Banelis, gerai žinomos Zeidler architektų kompanijos arhitektas. Pagal jo siūlomą projektą vietoje dabartinio Lietuvių Namų pastato, išsaugant fasadą kaip miesto architektūrinio paveldo dalį, ir pasinaudojus šalia esančių gyvenamųjų namų erdve, siūloma statyti daugiaaukštį pastatą. Jo viršutiniuose aukštuose būtų nuomojami butai, kurie užtikrintų nuolatines pajamas. Žemutiniuose aukštuose su atskiru įėjimu būtų skirtos patalpos lietuvių bendruomenės poreikiams: salei, lituanistinės mokyklos patalpoms, meno vienetų repeticijoms ir kt. Jau suburtas konsultacinis komitetas, kuriame dirba patyrę teisininkai, statybos vadybininkai, finansininkai. Jie ieškos geriausių galimybių šiam projektui įgyvendinti.

Po ataskaitinių pranešimų vyko rinkimai į Lietuvių Namų valdybą. Naujoje valdyboje pareigomis pasiskirstyta taip: Gintaras Sližauskas – valdybos pirmininkas, Genovaitė Kobelskienė – vicepirmininkė, sekretorius Ed Pamataitis, iždininkas Edis Stravinskas.

 

Annual and Special Meeting

Annual and Special Meeting

NOTICE IS HEREBY GIVEN, that an annual and special meeting (the Meeting) of members of the Lithuanian Community Association of Toronto (the Corporation) will be held at Lithuanian House, 1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P 1A6, on Thursday, April 21, 2022, at 6:30 PM (Toronto time), for the following purposes:

 1. To consider and, if thought fit, to pass a Borrowing By-Law: a Special Resolution approving and confirming a Borrowing By-Law concerning borrowing powers (attached as “Schedule A”);
 2. To receive the reports of the Corporation’s Board of Directors, Internal Audit Committee, and Independent Auditor, as well as to receive the Corporation’s audited financial statements for its fiscal year ended December 31, 2021. Copies of such financial statements and the Independent Auditor’s report will be available at the Corporation’s Office (1573 Bloor Street West, Toronto) by April 7, 2022, and at the Meeting;
 3. To appoint the auditors for the Corporation’s fiscal year ending December 31, 2022 and to authorize the directors to fix the remuneration of the Auditors. Chaplin & Co. are currently the Auditors of the Corporation and the Board of Directors is recommending that they be reappointed for the fiscal year ending December 31, 2022;
 4. To elect five (5) directors and one (1) Internal Audit Committee member;
 5. To transact such other business as may properly be brought before the Meeting.

Registration for the Meeting will begin at 5:30 p.m. Members will be asked to confirm their identity at the time of registration, and for this purpose, are reminded to bring and have with them, a valid piece of Canadian-issued photo identification. If the member is an organization, a proxy form containing the signatures of two signing officers is required.

To be valid, ALL PROXIES MUST BE SUBMITTED to the LCAT office at 1573 Bloor Street West, Toronto, ON M6P 1A6, NO LATER THAN 5 p.m. (Toronto time) on April 19, 2022. All forms must contain original signatures. Proxy Forms may be picked up at the LCAT office Monday to Friday between the hours of 9 a.m. and 5 p.m., up to April 19, 2022.

To be valid, a proxy from a member organization shall be signed by two of the organization’s signing officers who shall certify that the individual exercising the proxy on behalf of the organization has been authorized to attend and vote on the member organization’s behalf. All candidates for election to the Board of Directors or the Audit Committee must consent in writing in order to be nominated and submit their consent to the LCAT office NO LATER THAN 5 p.m. (Toronto time) on April 19, 2022.

Please note, that only those members currently registered in the Register of Members of the Corporation, as of the date of this notice, will be entitled to attend and vote at the Meeting. Requests to join the membership, including requests for transfers, will be considered after April 21, 2022.

Please also note, that the membership mailing will be sent to members by April 4, 2022 and should be received within one weeks time. Members who do not receive the mailing by April 11, 2022 are asked to contact the LCAT office to verify their address by phone: 416-532-3311 ext.1 or email: diana@ lithuanianhouse.ca and will be sent the mailing once they have supplied their current mailing address to the office.

DATED the 30th day of March, 2022. BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS

Daug rankų padaro gerus darbus

Daug rankų padaro gerus darbus

Kovo 11-ąją Lietuvių namuose vykęs vakaras, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atstatymo dienai ir kovojančiai Ukrainai paremti, praėjo šventiškai ir iškilmingai. Gavome ir dar tebegauname padėkų už neeilinį vakarą, puikią muzikinę programą, kurios iniciatorius smuikininkas Atis Bankas, sutelkęs Toronto simfoninio orkestro ir kvarteto Gelato atlikėjus šiai prasmingai misijai. Laiškuose mums dėkojama už galimybę pabūti su ukrainiečiais, kurie dalyvavo renginyje, pasidalinti jiems tenkančio išbandymo rūpesčiais ir paremti konkrečia auka kovojančios Ukrainos žmones. Malonu buvo išgirsti renginio viešnios, Kanados Ukrainiečių kongreso prezidentės Aleksandros Chyczij, prisiminimus apie mūsų Lietuvių namus, jai nuo jaunystės gerai pažįstamą vietą, keliančią daug smagių prisiminimų. Prie vakaro sėkmės labai daug prisidėjo kiti rengėjai – Lietuvos Respublikos ambasada Kanadoje, Toronto KLB ir vakaro programos vedėjas Stasys Kuliavas – ačiū jiems. Dėkingi “Paramos” ir Prisikėlimo kredito kooperatyvams už finansinę paramą šiam renginiui.

Lietuvių Namų valdybos vardu noriu padėkoti savanoriams, kurie, atsisakydami atlyginimo, paruošė šiam renginiui salę ir sceną, barą ir vaišių stalą. Puikią renginio reklamą sukūrė Akvilė Minkevičienė, vakaro programą filmavo Arturas Goloburdas,nuotraukos Raimundas Laurinavicius – ačiū jiems. Kristupas Jasiukaitis ir Abdul Jamei pasirūpino scenos ir salės apšvietimu, padėjo koncerto atlikėjams. Didžiausia rūpesčių našta kliuvo Lietuvių namų administratorei Dianai Jasiukaitienei – ačiū jai už visas pastangas. Ačiū jaunosioms skautėms Anastazijai Utz, Lilei ir LinaiI Vadauskaitėms, kurios pirmosios sutiko vakaro svečius, kaip rūbininkės, vėliau tapo baro patarnautojomis.

Prie aukų stalo priėmė ir registravo aukas Ukrainai Zita Bersėnas Cers, Ramunė Stravinskienė, Audrone Butrimas, Ramunė Stravinskaitė, tą vakarą čekiais ir grynais pinigais surinkusios Ukrainos paramai 13,425 dol. (į šią sumą neskaičiojamos aukos, pervestos Kanados -Ukrainos fondui elektroniniu būdu). Dėkoju “Paramos” kredito kooperatyvo vedėjai Nijolei Lewington už finansinę konsultaciją, tvarkant surinktas aukas. Per ukrainiečių kredito kooperatyvą surinkta suma pervesta į minėtą Kanados – Ukrainos fondą.

Vakaro dalyviams,svečiams spalvingą užkandžių stalą paruošė virtuvės savanorių grupė, vadovaujama Inos Gutauskas, kuri savo gimtadienio šventę iškeitė į šio renginio ruošą. Jai padėjo B.Prakapienė, I.Maleckienė, l.Chomskytė. Užkandžių vaišėmis pasirūpino ukrainiečių verslininkai įžymioji kepykla Future, pyragaičiais vaišino Dufflet Pastry, skanavome Santa Lucia International Cheese Limited Ltd patiektą sūrį ir Andy‘s Meat įmonės mėsos gaminius.

Mūsų visų bendros pastangos skirtos vienam tikslui – kovojančių už laisvę Ukrainos žmonių paramai. Nepamirškime – Ukrainos laisvės kova dar tęsiasi!

G.Kobelskienė,

Toronto Lietuvių Namų valdybos vicepirmininkė

Nuotraukose: Kovo 11-osios vakaro akimirkos

For Freedom – Yours and Ours

For Freedom – Yours and Ours

An evening to commemorate the path to restoration of Lithuania’s Independence and to support Ukrainians fighting for freedom

Friday, March 11th at 7 p.m.

Lithuanian House (1573 Bloor Street West, Toronto)

Presentation by Darius Skusevicius, Ambassador of Lithuania to Canada, representatives of the Ukrainian Canadian Congress, Lithuanian Canadian Community, other dignitaries.

A concert featuring musicians of the Toronto Symphony Orchestra, Quartetto Gelato, including the following performers:

 • Eric Abramovitz, clarinet
 • Atis Bankas, violin
 • Tanya Charles Iveniuk
 • Ilona Damasius-Beres, piano
 • Natalya Gennadi, soprano
 • Ismayil Hajiyev, piano
 • Victoria Korchinsky-Kogan, piano
 • Remi Pelletier, viola
 • Matti Pulkki, accordion
 • Mira Solovianenko, soprano
 • Jonathan Tortolano, cello
 • Gloria Verhovsky, violin
 • Kelly Zimba Lukic, flute
 • Colin Meyer, oboe

Free admission. Donation requested to the Ukrainian Humanitarian Appeal.

Participants are encouraged to donate in advance at www.cufoundation.ca

Event organized by:

Toronto Lithuanian House
Lithuanian Canadian Community
Embassy of Lithuania to Canada

Lietuvių Namų metinis ataskaitinis narių susirinkimas (už 2019 ir 2020 m.)

Lietuvių Namų metinis ataskaitinis narių susirinkimas (už 2019 ir 2020 m.), įvyks 2021 m. lapkričio 21 d.,sekmadienį, 1:00 v.p.p. Lietuvių Namų patalpose,1573 Bloor St. W., Toronto, ON.

Dalyvių registracija prasidės 12:00 v.p.p.

————–

The Annual Meeting of Members (for the 2019 & 2020 fiscal years), of the Lithuanian Community Association of Toronto, will be held on Sunday, November 21, 2021,1:00 p.m. Lithuanian House 1573 Bloor St. W., Toronto ON

Registration to commence at 12:00 p.m.

————–

*COVID-19 PROTOCOL IN EFFECT* *PROOF OF VACCINATION REQUIRED*

NOTICE OF ANNUAL MEETING OF MEMBERS

COVID-19PROTOCOL IN EFFECT

NOTICE IS HEREBY GIVEN, that an annual meeting (the Meeting) of members of the Lithuanian Community Association of Toronto (the Corporation) will be held at Lithuanian House, 1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P 1A6, on Sunday, November 21, 2021, at 1:00 PM (EDT – Toronto time), for the following purposes:

 1. To receive the reports of the Corporation’s Board of Directors, Internal Audit Committee, and Independent Auditor (the Auditor), as well as to receive the Corporation’s audited financial statements for its fiscal years ended December 31, 2019 and December 31, 2020. Copies of such financial statements and the Auditor’s reports will be available at the Corporation’s Office (1573 Bloor Street West, Toronto) by November 1, 2021, and at the Meeting;
 2. To appoint the Auditor for the Corporation’s fiscal year ending December 31, 2021 and to authorize the directors to fix the remuneration of the Auditor. Chaplin & Co. is currently the Auditor of the Corporation and the Board of Directors is recommending that they be reappointed for the fiscal year ending December 31, 2021;
 3. To elect eight (8) directors and three (3) internal audit committee members.
 4. To transact such other business as may properly be brought before the Meeting.

Registration for the Meeting will begin at 12:00 p.m. COVID-19 PROTOCOL IN EFFECT. PROOF OF VACCINATION REQUIRED. Members will be asked to confirm their identity at the time of registration, and for this purpose, are reminded to bring and have with them, a valid piece of Canadian-issued photo identification. If the member is an organization, the signatures of two signing officers are required.

To be valid, ALL PROXIES MUST BE SUBMITTED to the LCAT office at 1573 Bloor Street West, Toronto, ON M6P 1A6, by 5 p.m. EDT by November 18, 2021. All forms must contain original signatures. Proxy Forms may be picked up at the LCAT office Monday to Friday between the hours of 9 a.m. and 5 p.m., up to November 18, 2021.

To be valid, a proxy from a member organization shall be signed by two of the organization’s signing officers who shall certify that the individual exercising the proxy on behalf of the organization has been authorized to attend and vote on the member organization’s behalf. Proxy forms may be picked up at the LCAT office Monday to Friday between the hours of 9 a.m. and 5 p.m., up to November 18, 2021.

All candidates for election to the Board of Directors or the Audit Committee must consent in writing in order to be nominated and submit their consent to the LCAT office up to or at the Meeting.

Please note, that only those members currently registered in the Register of Members of the Corporation, as of the date of this notice, will be entitled to attend and vote at the Meeting. Requests to join the membership, including requests for transfers, will be considered after November 21, 2021.

Please also note, that the membership mailing will be sent to members by November 1, 2021 and should be received within 2 weeks time. Members who do not receive the mailing by November 15, 2021 are asked to contact the LCAT office to verify their address by phone: 416-532-3311 ext.1 or email: diana@lithuanianhouse.ca and will be sent the mailing once they have supplied their current mailing address to the office.

DATED the 18th day of October, 2021

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS

Kviečiame giedoti Tautišką giesmę kartu!

Kviečiame giedoti Tautišką giesmę kartu!

Šiemet liepos 6, antradienį, švęsdami Lietuvos valstybės (Mindaugo karūnavimo) dieną, jau tryliktą kartą giedosime Tautišką giesmę, Pirmąkart pasaulio lietuviai iš 26 bendruomenių giedojo Tautišką giesmę vienu metu 2009 metais, kai Lietuvos tūkstantmečio proga mūsų šalies buriuotojai su jachta „Ambersail“ apiplaukė pasaulį. Kasmet giedotojų būrys didėja, per daugiau kaip dešimtmetį liepos 6-oji švenčiama ne tik kaip Valstybės ar Mindaugo karūnavimo diena, bet ir kaip Tautiškos giesmės diena. Tad Toronto lietuvių Namai kviečia visus kartu su viso pasaulio lietuviais giedoti Tautišką giesmę Toronte, Lietuvių parke, liepos 6, antradienį, 2 v.p.p. (Lietuvos laiku 21 v.vakaro) Renkamės su lietuviškais simboliais Keele/Glenlake Ave gatvių sankryžoje.

Contact Us

Get IN touch

diana@lithuanianhouse.ca

(416) 532-3311

1573 Bloor Street West
Toronto, ON, M6P 1A6

Visit Us

We are located on the south side of Bloor Street West near near the Dundas West Subway station.

Office Hours

M-F: 9am - 5pm