Select Page

Balandžio 24d., 6:30 v.v., Toronto Lietuvių Namų organizacijos metinis ataskaitinis susirinkimas Lietuvių Namų salėje.

Registracijos pradžia 5:30 v.v.