Select Page

Toronto Lietuvių Namų darbai ir planai ateičiai

Teksto šaltinis: Tėviškės Žiburiai Balandžio 21 dieną vykusiame Toronto Lietuvių Namų organizacijos metiniame susirinkime buvo aptarti praėjusių metų veiklos rezultatai ir ateities planai. Pagrindinį pranešimą perskaitė Lietuvių Namų valdybos pirmininkas G.Šližauskas,...
Annual and Special Meeting

Annual and Special Meeting

NOTICE IS HEREBY GIVEN, that an annual and special meeting (the Meeting) of members of the Lithuanian Community Association of Toronto (the Corporation) will be held at Lithuanian House, 1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P 1A6, on Thursday, April 21, 2022, at...