Select Page

Toronto Lietuvių Namų darbai ir planai ateičiai

Teksto šaltinis: Tėviškės Žiburiai Balandžio 21 dieną vykusiame Toronto Lietuvių Namų organizacijos metiniame susirinkime buvo aptarti praėjusių metų veiklos rezultatai ir ateities planai. Pagrindinį pranešimą perskaitė Lietuvių Namų valdybos pirmininkas G.Šližauskas,...