Select Page

Lithuanian Community House

Lietuvių namai

Since 1972

Since 1972

Serving the Community

Located near the picturesque High Park in Toronto’s west end, our centre has been serving the Lithuanian community organizations and surrounding inhabitants for major events like weddings and business meetings.

News & Events

Toronto Lietuvių Namų darbai ir planai ateičiai

Teksto šaltinis: Tėviškės Žiburiai Balandžio 21 dieną vykusiame Toronto Lietuvių Namų organizacijos metiniame susirinkime buvo aptarti praėjusių metų veiklos rezultatai ir ateities planai. Pagrindinį pranešimą perskaitė Lietuvių Namų valdybos pirmininkas G.Šližauskas,...

Contact Us

Get IN touch

diana@lithuanianhouse.ca

(416) 532-3311

1573 Bloor Street West
Toronto, ON, M6P 1A6

Visit Us

We are located on the south side of Bloor Street West near near the Dundas West Subway station.

Office Hours

M-F: 9am - 5pm