Select Page

Dear Members,

As a result of the new restrictions imposed by the City of Toronto and the Province of Ontario on October 13th, for the management of the Covid-19 Pandemic, we, the LCAT Board, are unable to hold the scheduled Annual and Special Meeting of Members that was to take place on October 28, 2020.

All relevant information regarding the new meeting, when determined, will be available here on our website lietuviunamai.ca and www.tevzib.com, as well as in both Lithuanian Martyrs’ and Resurrection Parish bulletins, community Facebook pages, bulletin boards at both Lithuanian Credit Unions.

The Board requests that all members send us your email address to diana@lithuanianhouse.ca, so we can keep you updated. Your feedback and suggestions are always welcome.

Board of Directors,
Lithuanian Community Association of Toronto

———————

Gerbiami nariai,

Pagal naujus Toronto miesto ir Ontario provincijos apribojimus, kurie buvo paskelbti spalio 13 d. dėl Covid-19 pandemijos valdymo, mes, LN valdyba, negalime organizuoti planuoto metinio narių susirinkimo, turėjusio vykti š.m. spalio 28d.

Dėl naujos susirinkimo datos ir infomacijos prašome sekti šį mūsų tinklalapį lietuviunamai.ca bei šiuos leidinius: www.tevzib.com, reklamą parapijų biuleteniuose, lietuvių kredito kooperatyvų skelbimų lentose.

Lietuvių namų Valdyba prašo visus narius turinčius elektroninio pašto adresą parašyti LN administracijai diana@lithuanianhouse.ca. Tai padėtų bendrauti, siūsti žinias ir sulaukti jūsų pasiūlymų.

Toronto Lietuvių Namų Valdyba.