Select Page

Mes dar negalimę švęsti visi kartu, tad siūlome prisiminti, kaip anksčiau švęsdavome Velykas Lietuvių Namuose. Šią pavasario šventę pagal tradiciją daugelį dešimtmečių rengė Lietuvių Namų moterų būrelis, pakviesdamas šeimas ir pavienius tautiečius prie turtingo velykinių vaišių stalo, pradžiugindamas vaikų šventiška menine programa.

Arch.nuotraukose: Velykų šventė Lietuvių namuose prieš daugelį dešimtmečių